یکشنبه

از خلال نامه‌ها- یک

دوتا نامه‎ی درفت شده داشتم به نشانی تو. حالا دیدم کلمه‎هاشان بیات شده. پوسته‎ای‎ست که افتاده کنار جاده و جانور ترکش کرده. از خودت برام بنویس. از احوالت. از صدای برگ‎های زیزفون.