پنجشنبه

دل‎تنگی تنانه- نه

دل‎تنگی را از تن‎اش سیراب کردن. از انبوه مژه‎هاش در تاریکی. از آهسته‎ی صداش. از آغوش پیچیده‎ی تمام‎قدش. تو اما چه می‎دانی صدها و صدها روز دور از آغوش یعنی چه. چه می‎دانی تو..