دوشنبه

داستان صوتی

گاه تسلیم هیولای حذف و فراموشی‎ام. دست به نابودی هرآن‎چه کلمه و تصویر و صداست می‎زنم. رد و نشانم را پاک می‎کنم از همه‎جا. کانال قبلی هم دچار به همین درد شد. دیگر اختیارش دستم نیست. به ناچار کوچ کرده‎ام حالا. امید که بمانم و قصه بخوانم باز.