سه‌شنبه

آی اسماعیل!

تنهاترین نهنگ دنیایی
صدای تو بلند است اسماعیل!
به گوش او نمی‎رسد اما..