پنجشنبه

گفت
شعر که خانه نمی‎شود
وقتی آواره‎ای
مادر نمی‎شود
وقتی نفس نمی‎تواند
یار نمی‎شود
وقتی نیست
به گندمزاران پایین دره نگاه کرد
باد می‎وزید
همه‎جا باد می‎وزید


-الیاس علوی-