یکشنبه

طعم تمبر- چهل‌وشش

یک صبحی هم هست که سعدی رو به عشق زمزمه می‌کند و قلاب آخش گیر می‌کند به دامن من،
مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم


*و نه معشوق