دوشنبه

آقای ب نوشته بود، می‎دانستید اگر چشم یک پستاندار مثل انسان را سه-چهار سال بسته نگه دارند، برای همیشه کور خواهد شد؟ و با وجود سلامت فیزیکی چشم، پیام‎های ارسالی‎اش به مغز دیگر پردازش نمی‎شود و آن قسمت برای همیشه خاموش خواهد شد؟ می‎گفت مغز قسمت‌های مجزایی برای تحلیلِ احساسات، لذت، تامل و غیره دارد. و اگر هرکدامِ این بخش‎ها مدتی بلااستفاده بمانند، واقعی و فیزیکی از بین خواهند رفت.
سرم حجیم شد از دانستن‎اش! این‎که چه چیزهایی را درونم بی‎استفاده گذاشته‎ام و مدت‎هاست پیغامی به مغزم مخابره نشده، می‎ترساندم. این‎که آدم‎های دور و برم چه خوبی‎هایی را درون‎شان کناری گذاشته‎اند و تن به هوسرانی سرسام‎آوری سپرده‎اند، می‎ترساندم. این قِسم خاموشی می‎ترساندم.