جمعه

پرنده از سقوط چه می‌دانست؟ وقتی ردِ هر گلوله  را به منقار می‌گرفت، بازمی‌گشت به تنهاییِ لانه و کوچ را مرور می‌کرد..