دوشنبه

کاش تنِ دیوار سرد بود لااقل...

دردناک‌ترینِ گریه‌ها یکیش وقتی‌ست که تب داری. روزن به روزن پوستت را می‌سوزاند. جوری که یادت بماند تنهایی تنها یک کلمه نیست.