پنجشنبه

خنده به روایت لب‌های من

آن‌قدر سرشارم
که همین حالاست
کنج لب‌هام شکوفه بزند