دوشنبه

یک نقطه‌ی خطرناکی هم هست به نام -دیگر هیچ چیز مهم نیست- پا که بگذارید روش، همه‌ی گذشته می‌رود هوا، هرچه که بوده، هرچه که هست حتی.