یکشنبه

مهرآبادِ سابق

هم‌ردیف شماره‌های ضروری توی تقویم کهنه‌ش نوشته بود، «اگر منتظرش نمونم، چه‌طور به دلش برات شه که برگرده؟»